Welcome to Slovak Car Festival!

We noticed you’re visiting from Slovakia or the Czech Republic. For the best experience and to read information in your native language, visit our Slovak version of the site.

Application Form

Prihláška na výstavu

Ďakujeme vám za váš záujem vystavovať u nás! Na prihlásenie sa na výstavu vyplňte nasledujúci formulár. Náš tím vašu žiadosť okamžite preskúma a v krátkom čase odpovie o stave schválenia zo strany SFC. Vážime si vašu účasť a tešíme sa na možnosť prezentovať váš exponát na našom podujatí.